Rezise CloneZilla image

Rezise CloneZilla image

Det er muligt at ændre destinations disk størrelse når man gendanner (restore) et image, hvis man forbereder det i forvejen, inden man tager source image.

Det er brugbart hvis man vil skifte harddisk på værtssystemet. F.eks. ved store opgraderinger af O/S, så man først må klone over på en stor disk for at lave opgraderingen, rydder op og derpå flytte det tilbage på den lille disk igen.

For et vellykket resultat kræver det at man forbereder manøvren og foretager partitions-resize i værtssystemet inden det klones, så det kender sine egen størrelse inde man tager image.
Og det kræver selvfølgelig at der er plads til dataen, men det finder man blandt andet ud af ved at resize partitionerne forvejen.

Metode

Man skal vælge ”Advanced” i menuen for at resize bliver tilgængeligt. Ellers fortæller clonezilla at operationen ikke kan lade sig gøre! - uanset om det er plads eller ej.
I ”Advanced” i menuen bliver man præsenteret for en masse afkrydsnings felter. Lad dem bare stå alle sammen, de laver ikke ballade.

Det eneste man skal tilføje er:
-icds
Springer en nag screen over / skipper størrelses check. - Man skal selv være sikker på hvad man laver.
Der kommer lidt flere valgmuligheder, lad dem alle stå som de er. Også sidste valgmulighed: Brug Partitions tabel fra source – lad den stå, men check det.
Y til alt og go.