Webprogrammering

Webprogrammering

At lave indhold til internettet er kendt under mange navne f.eks.: Hjemmeside-, World Wide Web-, HTML-programmering eller IT (internet teknologi). Nogen kalder det scripting i stedet for programmering, det kommer lidt an på kompleksiteten eller omfanget, og er i nogen grad en term der hører fortiden til. Området er stadig under rivende udvikling siden sin start i 1994 hvor den første internet browser udkom, og involvere i dag næsen alle aspekter af programmering og elektronisk data behandling (EDB).
Kreativiteten og behov har ligeledes skabt en bred vifte af programmeringssprog og tekniker for at faciliteter internettets muligheder. HTML, CSS, java, PHP og ASP er nogle af sprogene. CMS, SQL databaser, virtuelle webservere internet sikkerhed er andre begreber der dukker op.

Hjemmesider

Hjemmesider

Hjemmeside, homepage, blog, web-side eller web-site dækker i bund og grund det samme: at der på internettet er ligger noget information der er tilgængeligt i gennem en webbrowser. Om det er en lille enkeltmands amatør hjemmeside, et kæmpe konsortiets udgivelser på et website eller nogens mere eller mindre interessante blog, så er det alt sammen hjemmesider. Alt efter hvem man spørg er det lidt udsvævende hvad de andre begreber dækker over.
Begrebet hjemmeside er tæt knyttet til begrebet IT (internet teknologi) der igen dækker over en relativ ung videnskab eller fagkundskab. Så ung at mange stadig vil betvivle at det overhovedet er en videnskab, men samtidig næppe vil betvivle at området er i en rivende udvikling der i øjeblikket laver om på alle menneskers hverdag. Samtidig kan man betvivle, om en blog hvor forfatteren daglig offentliggør foto af aftensmåltidet, virkelig er del af denne verdensomspændende revolution. Men det er det faktisk, for i dag kan alle mennesker publicere deres tanker og disse tanker kan på splitsekunder nå hele verden rund. Man skal ikke forbi en avis, en tv-station eller en bogtrykker, man skal ikke vente på at udgives og processen kan realiseres for meget små midler og endda have høj kvalitet.

Kan have høj kvalitet! Det er vel egentlig det helt store dilemma. Mængden af urimelig ligegyldig information på internettet er tårnhøj. Hvor er Redaktøren mangler, tænker man tit, men samtidig er begrebet selvcensur blevet et skældsord.

 • WordPress
 • HTML

  HTML

  HyperText Markup Language (HTML) er et opmærkningssprog, der primært har til formål at strukturere indholdet på en hjemmeside og få tekst og billeder til at virke som links til andre html-sider. Markup betyder at opmærke. I hjemmesidesammenhæng vil det sige at html definerer indhold på websider, f.eks. kan en tekst markeres som overskrift eller brødtekst, arrangeres i en punktopstilling eller tabel og et hyperlink kan indsættes som klikbar tekst. Dermed kan en webbrowser som f.eks. Firefox, MS Internet Explorer, Safari, Opera eller Google Chrome, skelne teksttyper fra hinanden og vise indholdet formateret efter hvilken type det er markeret som. Typisk vil f.eks. overskrifter vises med forstørret fed skrift og hyperlinks med blå skrift. Html indeholder dog også mulighed for at bestemme mere detaljeret over udseendet af f.eks. overskrifter, tabeller, hyperlink og indlejring af billeder. Html-filer bruges på internettet, især på World Wide Web.

  Kilde https://da.wikipedia.org/wiki/HTML
  Manual https://www.w3schools.com/html/
  JavaScript and HTML DOM Reference https://www.w3schools.com/jsref/

  JavaScript

  JavaScript

  Objektorienteret programmeringssprog ofte brug til at editere websites/ HTML side i en internet-browser.
  JavaScript afvikles på klientsiden når man besøger en hjemmeside, dvs. at det har potentiale til at aflaste en webservers arbejdsmængde.

  Manual https://www.w3schools.com/js/
  JavaScript and HTML DOM Reference https://www.w3schools.com/jsref/

  PHP

  PHP

  PHP er en forkortelse for Hypertext Preprocessor eller oprindeligt Personal Home Page Tools. En open source pendant til ASP. PHP kode afvikles på en Web-server når en besøgende vil rekvirere en konkret hjemmeside og svare med en dynamisk genereret hjemmeside der sendes retur til den besøgende.
  PHP er et objektorienteret programmeringssprog.

  Officielt http://php.net/
  Manual http://doc.php.net/tutorial/